INFORMACJA O NARUSZENIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI (OBECNYCH I BYŁYCH) ORAZ OSÓB Z KTÓRYMI SĄ LUB BYŁY ZAWIERANE UMOWY CYWILNOPRAWNE W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GRODKOWIE