• kursy1
  • Godziny otwarcia wypożyczalni na dworcu
  • Godziny otwarcia filii pedagogicznej

Wręczanie kwiatów i listów gratulacyjnych

22 maja b.r.  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Olszance  odbyła się IX Konferencja bibliotek publicznych z powiatu brzeskiego pod hasłem Biblioterapia w nowoczesnej bibliotece. Było to już czwarte  spotkanie poświęcone biblioterapii. O Biblioterapii mówiła Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego  dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Tradycją konferencji organizowanych  w ramach zadań biblioteki powiatowej  przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie jest fakt corocznej zmiany lokalizacji. W tym roku gospodarzem była biblioteka gminna  publiczna w Olszance, działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, świętująca swój jubileusz 70-lecia działalności. Były gratulacje, kwiaty i tort.

Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego  dr Wanda Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie