W dniach 16 i 21 maja 2019 roku pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie poprowadzili zajęcia dotyczące literatury fantastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz PSP nr 3 w Grodkowie w klasach 3 gimnazjum oraz w klasie 7. Na zajęciach przedstawiona była prezentacja na temat podziału fantastyki na różne podgatunki oraz jej głównych przedstawicielach w literaturze. Uczniowie mogli zapoznać się również z ofertą grodkowskiej biblioteki poprzez przyniesione książki z gatunku fantasy i science fiction. Spotkanie miało na celu głównie zachęcić młodzież do czytania i korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

Prezentacja literatury fantastycznej w klasie - pani Marta

 

  Prezentacja zbiorów literatury fantastycznej w klasie - pan Łukasz