Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie im. Józefa Elsnera ogłasza wynik naboru na Głównego Księgowego

 wyniki naboru