SOCJOTERAPIA

 

Socjoterapia to „ jedna z metod leczenia zaburzeń psychicznych jednostki przez oddziaływania społeczno-środowiskowe oraz interpersonalne. Celem socjoterapii może być sam chory oraz układy społeczne, w których funkcjonuje, jeśli w sposób niekorzystny wpływają na niego i potęgują objawy choroby”.1

Socjoterapia staje się coraz bardziej popularna w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne. Pojawia się też coraz więcej opracowań dotyczących zastosowania tej metody w pracy z różnymi grupami potrzebującymi wsparcia i pomocy w szkołach, placówkach opiekuńczo -  wychowawczych czy resocjalizacyjnych.

Przygotowane zestawienie to publikacje dostępne w MiGBP w Grodkowie, wydane w latach 2005-2021. Książki oznaczono sygnaturą.

Książki:

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem intergacyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. Wyd. 4. Kraków: Impuls Oficyna Wydawnicza, 2011.000-078367-00-0
 2. Diagnoza w socjoterapii : ujęcie psychodynamiczne / Maciej Wilk. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. M 043125
 3. Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych / redakcja Hall Arkowitz, William R. Miller, Stephen Rollnick ; tłumaczenie Marta Kapera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. M 043286
 4. Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Kraków: "Impuls", 2008. M 042264
 5. Emocjonalne SOS: scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Anna Busz. Gdańsk : "Harmonia", 2020. M 043597
 6. Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego, Agnieszki Lewickiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. M 042525, M 042526.
 7. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. M 043485
 8. Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków: " Impuls", 2009. M 042356,  M 042357
 9. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. M 043497
 10. Socjoterapia młodzieży / Barbara Jankowiak, Emilia Soroko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. M 043602
 11. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa: Difin, 2015. M 043224/I
 12. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 2 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa: Difin, 2016. M 043224/II
 13. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2017. M 043212/III, M 043224/III
 14. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 4 / pod redakcją naukową Ewy Grudziewskiej. Warszawa : Difin, 2019. M 043224/IV
 15. Socjoterapia wychowanków pogotowia opiekuńczego / pod red. Małgorzaty Ganczarskiej ; aut. Anna Kołodziejska [i in.]. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. M 042236
 16. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. Kraków: "Impuls", 2006. M 041992
 17. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red.nauk. Ewa Małgorzata Skorek. Wyd. 2. Kraków: "Impuls", 2005. M 041784
 18. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: "Żak", cop. 2009. M 042463/II
 19. Włącz emocje : opowiadania socjoterapeutyczne / Anna Busz. Wyd. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. M 043408
 20. Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny. Warszawa: Difin, 2019. M 043361
 21. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. M 043229

Artykuły:

 1. Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjote-rapeutycznych / Andrzej Laskowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 29-34. [Młodzieżowy ośrodek socjoterapii, resocjalizacja]
 2. Dziecko a socjoterapeutyczna rola bajki i baśni / Tatiana Kłosińska // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - s. 75-96.
 3. Gimnastyka mózgu dla nauczycieli - jak się zatrzymać i nie realizować programu? / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. - 2018, nr 6, s. 10-14, 16.
 4. Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 6, s. 22-26.
 5. Metody socjoterapeutyczne wykorzystywane w świetlicy szkolnej / Katarzyna Szolc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 6, s. 28- 34.
 6. Pomoc dzieciom w świetlicach środowiskowych / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s. 12-16.
 7. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9, s. 45-47.[Program autorski, scenariusz, nadpobudliwość psychoruchowa]
 8. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 3, s. 46-52
 9. Socjoterapia w edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc dziecku nieśmiałemu / Joanna Barankiewicz // Życie Szkoły. - 2017, nr 3, s. 23-25.
 10. Świetlica socjoterapeutyczna jako przykład placówki wspierającej rodzinę w środowisku lokalnym / Tomasz Herman // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - s. 513-524.
 11. Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 18-23.
 12. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 40-47. [Badania, młodzież, zajęcia socjoterapeutyczne]

Oprac. Anna Stępkowska.

 

1 Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M.: Słownik pedagogiczny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s.164. ISBN 978-83-01-15635-0 .