aktyw metody pracy w przed i szkole

 

W szkole XXI wieku tradycyjne metody dydaktyczno-wychowawcze nie wystarczą. Rolą nauczyciela jest szukanie interesujących, innowacyjnych metod, które wdrażają uczniów  w świadomy proces dydaktyczny. Dzięki aktywnym metodom zyskują wszyscy uczestnicy tego procesu. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zaangażowani i kreatywni, a w trakcie działań wytwarza się wyjątkowa więź i ciekawa interakcja. Wszystko to sprawia, że uczenie się i przyjemność nie wykluczają się nawzajem.

Przygotowane zestawienie zawiera pozycje z lat 2009-2021, są one dostępne w MiGBP w Grodkowie.

Książki :

 1. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Kona-rzewska. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019. M 043446
 2. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [redakcja merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. Wyd. 2. zm. Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016. M 043049.
 3. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. M 042560
 4. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger -Kosturek. Kraków : "Impuls", 2017. M 042665/XII
 5. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. Wyd. 2. Kraków : "Impuls", 2010. M 042563, M 042564
 6. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. [Warszawa] : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010]. M 042911, M 042912
 7. Jesień i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. M 042990
 8. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod redakcją naukową Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz.. Wyd. 2.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. M 042949
 9. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. Wyd. 2. Warszawa : "Difin", 2020. M 043414/I
 10. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. Wyd. 2. Warszawa : "Difin", 2020. M 043414/II
 11. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. Warszawa : "Difin", 2020. M 043414/III
 12. Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger -Ćwierz. Warszawa : "Difin", 2019. M 043400
 13. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / Danuta Dobrowolska. Kraków : "Impuls", 2015. M 043084
 14. Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczycieli / Maria Gudro-Homicka. Warszawa : "Difin", 2019. M 043370
 15. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; tł.[z ang.] Krzysztof Kruszewski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. M 042763
 16. Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler ; przekład: Ryszard Zajączkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. M 043259
 17. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik.Wydanie pierwsze w języku polskim. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. M 042631
 18. Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza". Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. 000-084688-00-0
 19. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. Warszawa : "Difin", 2014. M 042962
 20. Widzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizujące zmysły kilkulatków / Aneta Winczewska. Gdańsk : "Harmonia", 2018. M 043339

Artykuły z czasopism :

 1. Aktywizujące metody pracy / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 29-33.
 2. Czy szkolna edukacja może być atrakcyjna / Julian Piotr Sawiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 37-40.
 3. Drama - jedna z metod pracy. Refleksje młodego nauczyciela / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-47.

[Aktywność, myślenie twórcze, teatr dziecięcy, zabawa, scenariusz]

 1. Drama w praktyce - pierwszy konspekt zajęć / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 7, s. 57-58.
 2. Jak wspierać koncentrację uwagi uczniów? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6, s. 30-35.

[Koncentracja, ADHD]

 1. Jak zainteresować uczniów lekcją / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2017, nr 4, s. 17-22.
 2. Księżniczką/księciem być to... : propozycja zajęć dla 5-6 latków technikami dramy / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 9, s. 52-53.

[Konspekt zajęć]

 1. Metody aktywizujące : szkoleniowa rada pedagogiczna / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-13.

[Warsztaty metodyczne]

 1. Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2021, nr 5, s. 16-20.
 2. Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej - metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 34-38.

[Zabawa edukacyjna, metoda KLANZY, drama]

 1. Metody aktywizujące w pracy z użytkownikiem / Danuta Saniewska // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 4-5-6, s. 18-21.

[Biblioteka, metoda projektów]

 1. Oczekiwania nauczycieli względem aktywności czwartoklasisty w procesie konstruowania wiedzy / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 9, s. 51-59.

[Badania, aktywność, lekcja]

 1. Pedagogika oczekiwań dziecka w praktyce / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 6, s. 10-16.

[Drama]

 1. Podróż 4. Grać rolę czy być w roli - inspirujący świat dramy / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 44-51.

[Konspekt zajęć: Kuchnia pełna niespodzianek]

 1. Pracuj z dziećmi metodą story-line / Joanna Skoczylas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 8, s. 37-40.

[Metoda story-line]

 1. Profesor Zdrówko i jego przyjaciele o zdrowiu i bezpieczeństwie powiedzą wam wiele! : scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym / Anita Sobczak, Izabela Kowalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 22-24.

[Drama, scenariusz]

 1. Przykłady metod aktywizujących / Agata Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 24-28.

[Metoda hierarchizacji, metoda integracyjna]

 1. Rozmawiajmy o znaczeniu pojęcia "dom" / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 7, s. 59-61.

[Konspekt zajęć w przedszkolu, drama]

 1. Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem, czyli metody aktywizujące w szkole / Anna Meslin // Życie Szkoły. - 2018, nr 11, s. 40-44.
 2. W szkole jak w teatrze, czyli sztuka i wychowanie na jednej scenie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 8-9.

[Drama]

 1. Zadbać o emocje dziecka w zabawie : metody polegające na odgrywaniu ról / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 5, s. 4-8.

[Techniki dramowe, schemat scenariusza happeningu]

 

Oprac. Anna Stępkowska.