swietlica

 

O świetlicy szkolnej pisze się niewiele, a przecież jest ona częścią systemu szkolnego, wspomaga i uzupełnia działania szkoły w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Choć jest ważnym dla dziecka środowiskiem społeczno - wychowawczym – niestety, jest też miejscem niedocenianym przez rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, a także twórców prawa oświatowego.

Przygotowany materiał zawiera treści z zakresu organizacji i metodyki pracy świetlicy szkolnej, jak również badania (sondaż diagnostyczny) przeprowadzone na potrzeby działań świetlicowych.

Zestawienie bibliograficzne powstało w oparciu o zbiory Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie, zawiera 26 opisów. Zgromadzony materiał obejmuje lata 2005-2019.

Książki :

 1. Jesień i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. M 042990
 2. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls, 2007. M 042156
 3. Program wychowawczy świetlic "Liście wielkiego drzewa życia" / Beata Maciołek. Rzeszów : "Fosze", 2007. M 042077
 4. Świetlicowe zajęcia. T.1, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach [...] / red. Barbara Bleja-Sosna .Toruń : "Bea", 2005. M 042241/I
 5. Świetlicowe zajęcia. T.2, Wiersze, wierszyki, trudniki, inscenizacje przyrodnicze, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajęcia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy [...] / red. Barbara Bleja-Sosna .Wyd. 2.Toruń : "Bea", 2007. M 042241/II
 6. Tradycyjne gry i zabawy świetlicowe / Piotr Winczewski. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. M 043327
 7. .. żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. M 042620

Czasopisma :

 1. Bądź jednym z nas – pasowanie na świetlika : scenariusz zajęć świetlicowych / Renata Żukowska, Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły. – 2012, nr 7, s. 10-11.
 2. Bezpieczeństwo to ważna sprawa : scenariusz zajęć świetlicowych / Danuta Piwońska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, s. 12-13. [Scenariusz zajęć, metodyka zajęć świetlicowych]
 3. Cóż to za zwierz? To przecież jeż! : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. – 2012, nr 10, s. 16
 4. Dbam o zdrowie : rozwijanie kompetencji kluczowych w świetlicy / Klaudia Pacławska, Lesława Dziedzic // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, s. 26. [Scenariusz zajęć, metodyka zajęć świetlicowych]
 5. Długie zimowe wieczory : scenariusz zajęć świetlicowych / Dorota Zając // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 13.
 6. Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych / Barbara Chojnacka-Synaszko. W : Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Sonii Czudek-Ślęczki, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 239-251
 7. Jak to jest wiosną? : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 16.
 8. Koszyk wielkanocny – scenariusz zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s. 11.
 9. O mnie, o tobie, o nas. Projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s. 18-19. [Projekt edukacyjny do realizacji w świetlicy]
 10. Powitanie wiosny / Magdalena Hepner-Widło // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 25-29.[Scenariusz zajęć, metodyka nauczania początkowego]
 11. Praca w świetlicy szkolnej : wybór bibliografii / oprac. Iwona Bożena Bukrejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 63-64.
 12. Metody socjoterapeutyczne wykorzystywane w świetlicy szkolnej / Katarzyna Szolc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 6, s. 28- 34. [Profilaktyka, praca wychowawcza]
 13. Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 31-36.
 14. Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza / Zofia Frączek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 8, s. 48-51.[Badania]
 15. Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? / Beata Przyborowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 23-28.
 16. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej : doniesienia z badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk // Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 4, s. 45-55. [Badania]
 17. W świetlicy szkolnej / Anna Makuch // Życie Szkoły. – 2005, nr 7, s. 20-22. [Plan wychowawczy]
 18. Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 36-44.[Zabawy dydaktyczne, gra dydaktyczna]
 19. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 4, s.12-13.

Oprac. Anna Stępkowska