muzykoterapia baner

 

„Muzykoterapia jest procesem, w którym wykwalifikowany muzykoterapeuta posługuje się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania lub wspierania rozwoju osób z różnorodnymi potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej, społecznej lub duchowej”1.[1] Może być prowadzona w szpitalach, ośrodkach terapii, sanatoriach, placówkach resocjalizacyjnych, szkołach, ośrodkach wsparcia, hospicjach, a także w prywatnych gabinetach i domowym zaciszu.

Przygotowane zestawienie opracowano na podstawie zbiorów dostępnych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Elsnera w Grodkowie. Materiał obejmuje książki i wydawnictwa ciągłe za lata 2006 – 2022.

 1. Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD) / Karina Szafrańska. Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016. M 043384
 2. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015. M 043053
 3. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. M 042097
 4. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej -Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2014. M 042665/IX
 5. Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej / Lidia Kataryńczuk-Mania. Wydanie II. Kraków : Impuls, 2022. M 043672
 6. Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska.Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008. 00-076063-00-0
 7. Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa: Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata.Wydanie I. Kraków : Impuls, 2020. M 043598
 8. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. Wyd. 1, 7 dodr. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2017. M 043126
 9. Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza / Marek Konopczyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. M 042094
 10. Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka.Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. M 042671
 11. Podstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry. Wyd. 2.Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. M 042952
 12. Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. Wydanie 2., rozszerzone. Warszawa : "Difin", 2019. M 043375
 13. Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego.Kraków : "Impuls", 2008. M 042298
 14. Terapia w resocjalizacji. Cz.1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa: "Żak", 2009. M 042463/I
 15. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa : "Żak", cop. 2009.M 042463/I
 16. Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. Wyd. 1. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. M 043100
 17. Trening relaksacji : jak uwolnić się od stresu, lęku i depresji / Dagmara Gmitrzak. Warszawa : "Edgard", 2017. M 043140
 18. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Wydanie VII.Kraków : "Impuls", 2021. M 043575
 19. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. Wyd. 3 popr. i uzup. Kraków : "Impuls", 2019. M 043393
 20. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : na zlec. firmy Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, 2008. 00-076055-00-0
 21. Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik -Szweda. Warszawa : Difin, 2020. M 043410

Czasopisma :

 1. Dialog w edukacji dziecka - przez muzykę, z muzyką, dla muzyki / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 15-17.[Metodyka nauczania muzyki, terapia]
 2. Elementy muzykoterapii w przedszkolu / Iwona Grenda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 54-56.
 3. Muzyczna podróż w wyobraźni / Jolanta Pałka // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 26-30.[Scenariusz]
 4. Muzyka Mozarta a rozwój dziecka / Sylwia Malinowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 18-21.
 5. Muzykoterapia / Weronika Płocka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 36-39.[Scenariusz]
 6. Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 38-40.[Scenariusz]
 7. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Natalia Kłysz-Sokalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23.[Choreoterapia, zaburzenia emocjonalne]
 8. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50.
 9. Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce / Krzysztof Stachyra, Anita Łucjan-Kowalska // Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 2, s. 24-33. [Kreatywność]
 10. Pojęcia i definicje muzykoterapii / Anna Bukowska . - Bibliogr. //  W : Terapia zajęciowa / red. nauk. Aneta Bac ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. - s. 151-161. M 043100
 11. Terapeutyczna funkcja muzyki / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 24-28.
 12. Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 10-16.
 13. Terapeutyczne walory muzyki w aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Anna Stawecka //  W : Edukacja małego dziecka. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcje / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - s. 193-203. M 042665/IX
 14. Wpływ muzyki na rozwój dzieci / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2022, nr 4, s. 26-31.
 15. Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37-42.

Oprac. Anna Stępkowska.

 

[1]    Stachyra K. Definiowanie i klasyfikacja muzykoterapii. W : Podstawy muzykoterapii. Red. Stachyra K. Lublin,  UMCS, 2013, s. 27.