hejt baner

 

Mowa nienawiści to wszelkie negatywne formy wypowiedzi, które mają na celu obrażenie lub zniesławienie osoby, grupy osób, ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, orientację psychoseksualną,czy też światopogląd religijny.

Hejt  (ang. hate, pol. nienawiść) jest formą krzywdzącej przemocy i prześladowania. Wyrażany jest głównie poprzez tekst, ale również grafikę i filmy. Jako zjawisko społeczne o charakterze poniżającym obserwowane jest w cyberprzestrzeni.

Zestawienie przygotowano na podstawie zbiorów Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Elsnera w Grodkowie. Zawiera publikacje wydane w latach 2017-2022.

Książki :

 1. Jak przetrwać hejt : jak rozpoznać, czy twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane? / Maria Kerth. – Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2020. M 043618
 2. Nienawiść w przestrzeni publicznej / red. nauk. Urszula Jakubowska, Piotr Szarota.- Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2020. – IX, [1], 163, [1] s. : il. ; 21 cm. M 043680
 3. Pedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje / [autorzy: Kinga Białek, Magdalena Goetz, Anna Kiełczewska, Marzena Koniuszewska, Izabella Lutze, Danuta Pyrdoł, Kamila Raczyńska, Małgorzata Swędrowska, Alina Synakiewicz]. -Warszawa : Fabryka Wiedzy, 2020. M 043542/I
 4. Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. – Warszawa : Starway Institute, cop. 2017. 000-084501-00-0
 5. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej : studium kryminologiczne / Dagmara Woźniakowska - Fajst. Wydanie 1, dodruk 1.Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. M 043682
 6. Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły / redakcja naukowa: Agnieszka Burnos, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula.Wydanie pierwsze. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. M 043681

Artykuły w czasopismach :

 1. Gorąca nienawiść i chłodna pogarda / rozmawiają Mirosław Kofta, Michał Bilewicz i Dorota Krzemionka // Charaktery. – 2019, nr 10, s. 33-37.
 2. Hejt i mowa nienawiści : od źródła do przeciwdziałania /Jacek Prądziński // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 3, s. 4-6.
 3. Jak radzić sobie z mową nienawiści? Projekt edukacyjny /Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 1, s. 18-21.
 4. Lajki i manipulacje / Suzana Flores ; rozmawiała Daria Grabda // Charaktery. – 2017, nr 3, s. 36-37.
 5. STOP hejtowi /Agnieszka Łaszczych // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 36-39.
 6. Utrwalacze nienawiści / Maria Jarymowicz // Charaktery. – 2019, nr 6, s. 30-33.
 7. W sieci jestem sobą, czyli…kim? / Anna Bajus // Charaktery. – 2020, nr 6-7, s. 10-15.
 8. Z hejtem można wygrać : o sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści /Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 20-21
 9. Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej : implikacje pedagogiczne /Agnieszka Kolek. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 1, s. 47-53.
 10. Żółć z sieci / Mike C. Parent // Charaktery. – 2019, nr 6, s. 34-33.

Oprac. Anna Stępkowska