artererapia

 

Arteterapia to terapia przy użyciu sztuki. W oddziaływaniach leczniczych i terapeutycznych  wykorzystuje się w niej różnego rodzaju techniki plastyczne. W szerszym ujęciu obejmuje ona muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, ale także działania terapeutyczne za pośrednictwem teatru (drama, psychodrama), filmu.

Przygotowane zestawienie nie obejmuje muzykoterapii i biblioterapii, gdyż te zagadnienia zostały obszernie opracowane i opublikowane na naszej stronie, jako osobne tematy.

Prezentowany materiał powstał w oparciu o zbiory Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. J. Elsnera w Grodkowie, zawiera 73 pozycje (publikacje zwarte i artykuły z czasopism) wydane w latach 2004-2022.

 

 1. Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-Cichy, Anna Wangin Dmyterko. Warszawa : Difin, 2022. M 043687
 2. Arteterapia : przygoda i porządek / Wiesław Karolak. Warszawa : Difin, 2017. M 043198
 3. Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spectrum autyzmu (ASD) / Karina Szafrańska. Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016. M 043384
 4. Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018. M 043302
 5. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : "Impuls", 2011. M 042660
 6. Autoarteterapia w sytuacjach kryzysowych : ćwiczenia uważności / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. — Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2021. M 043645
 7. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. Wyd. 2 popr. Kraków : "Impuls", 2004. M 041699
 8. Autoarteterapie / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. Warszawa : “Difin”, 2019. – 144 s. : il. ; 23 cm. M 043365
 9. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. – 56 s. : il. kolor. ; 21×21 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). M 042214
 10. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka]. Wyd. 2. zm. Warszawa : Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka, 2016. M 043049
 11. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. M 042755
 12. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / red. nauk., Beata Cytowska ; red. nauk., Barbara Winczura. Wyd. 2.Kraków : "Impuls", 2006. M 042097
 13. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 16, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania - praktyka w działaniach międzyedukacyjnych / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek.Wydanie I. Kraków : Impuls, 2020. M 042665/XVI
 14. Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. – Warszawa : Difin, 2013. M 042989, M 043057
 15. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. – Gdańsk : “Harmonia”, 2007. – 101, [3] s. : il. ; 24 cm. M 042516
 16. Moje dziecko się boi : jak mogę mu pomóc? / Magdalena Lange-Rachwał.Warszawa : Difin, 2019. M 043447
 17. Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 1, Procesy poznawcze i emocjonalne / Maria Pąchalska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – 398, [1] s. : il. ; 24 cm.  M 043261/I
 18.  Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa / Maria Pąchalska. Wyd. 1 – 2 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. M 043261/II
 19. Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego / red. Wiesław Sikorski, Aneta Sikorska. Warszawa : "Difin". 2014. M 042993
 20. Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka/ Ewa Minor, Marcin Minor. – Warszawa : Difin, cop. 2009. – 203 s.: il.; 23 cm. M 042439
 21. Psychiatria dzieci i młodzieży. 2 / redakcja naukowa Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Wolańczyk. Wydanie I. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021. M 043685/II
 22. Psychodrama : elementy teorii i praktyki / red. nauk. Anna Bielańska.Warszawa : "Eneteia", 2009. M 042284
 23.  Psychologia twórczości plastycznej / Stanisław Leon Popek. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 489 s. : il. ; 25 cm. M 042531
 24. Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. Wydanie 2., rozszerzone. Warszawa : "Difin", 2019. M 043375
 25. Psychoterapia tańcem i ruchem. [1], Teoria i praktyka / red. Zuzanna Pędzich. Warszawa : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. M 042983/I
 26. Psychoterapia tańcem i ruchem. [2], Terapia indywidualna i grupowa / pod red. Zuzanny Pędzich. Warszawa : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. M 042983/I
 27. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. Łódź : JK, 2009. M 042459
 28. Terapia pedagogiczna. T.1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red.nauk. Ewa Małgorzata Skorek. Wyd.2. Kraków : "Impuls", 2005. M 041784/I
 29. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. M 043227
 30. Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska- Kidoń. Kraków : "Impuls", 2019. M 043506
 31. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. Warszawa : "Żak", cop. 2009. M 042463/II
 32. Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. M 043100
 33. Twórcze podróże plastyczne : wykorzystanie sztuki w terapii i arteterapii / Alina Arciszewska-Binnebesel. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2020. M 043436
 34. Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek- Wolny. Wydanie pierwsze.Warszawa : Difin, 2019. M 043361

Artykuły z czasopism :

 1. Alfabet arteterapii / Anna Kalbarczyk // Życie Szkoły. - 2019, nr 8, s. 43-47.
 2. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8.
 3. Arteterapia jako forma oddziaływań na dziecko / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12-15.
 4. Arteterapia - terapeutyczna moc sztuki / Anna Waleriańczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 8, s. 6-10.
 5. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7.
 6. Arteterapia w oddziaływaniach edukacyjno- terapeutycznych / Beata Hoffmann // Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 38-43.
 7. Arteterapia w przedszkolu / Joanna Fronczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 10, s. 2-5.
 8. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20-23.
 9. Był sobie papier, czyli arteterapia dla przedszkolaka. Zabawy plastyczne i ruchowe wspomagające rozwój małego dziecka / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 9, s. 56-58.
 10. Czego potrzebuje smutek? - scenariusz zajęć z elementami arteterapii / Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 9, s. 37-39.
 11. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 10, s. 37-41.
 12. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Pisma Ręcznego / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 1, s. 30-35.
 13. Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 8, s. 15-19.
 14.  Dzień Niezapominajki / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 30-35.[Inspiracja do ćwiczeń arteterapeutycznych z okazji Dnia Niezapominajki (15 maja)]
 15. "Fundamentem prawdziwej przyjaźni jest..." : warsztaty dla dzieci z elementami arteterapii / Milena Jaszczyk // Biblioteka Publiczna. - 2022, nr 9, s. 34-35.
 16. Każdy z nas jest twórczy - scenariusz zajęć z elementami arteterapii / Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 1, s. 32-33.[Scenariusz, szkoła podstawowa]
 17. Międzynarodowy Dzień Szczęścia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła . – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 36-41.[Zawiera scenariusz z elementami arteterapii]
 18. Moja własna wojna : scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 44-47.[Szkoła podstawowa i ponadpodstawowa]
 19. Możliwości zastosowania choreoterapii - teoria i praktyka / Monika Szczygieł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 30-37.
 20. Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Natalia Kłysz-Sokalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 18-23.[Terapia tańcem i ruchem]
 21. Nadpobudliwość psychoruchowa / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 19-22.[Scenariusz, zabawa, arteterapia]
 22. Rozmawiajmy o znaczeniu pojęcia "dom" / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 7, s. 59-61.[Konspekt zajęć w przedszkolu, drama].
 23. Scenariusz zajęć z elementamii arteterapii i biblioterapii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Barbara Pająk // Biblioterapeuta. - 2021, nr 2, s. 48-51.[Temat: Czego potrzebuje smutek?]
 24. Scenariusz zajęć z elementami arteterapii i bilioterapii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Barbara Pająk // Biblioterapeuta. - 2021, nr 2, s. 51-54.[Temat: Żyjmy z radością]
 25. Sztuczki ze sztuką : metodyczne scenariusze zajęć arteterapii w przedszkolu / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 4, s. 27-29.
 26. Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 3, s. 16-18. [Ćwiczenia plastyczne z papierem i zabawy logiczne o sztuce dla dzieci w wieku przedszkolnym]
 27. Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii : ćwiczenia plastyczne z papierem i zabawy logiczne o sztuce dla dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 7, s. 25-28.
 28. Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii : ćwiczenia plastyczne z papierem i zabawy logiczne o sztuce dla dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kalbarczyk //Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 6, s. 18, 20-22.
 29. Sztuczki ze sztuką : scenariusze metodyczne z arteterapii : ćwiczenia plastyczne z papierem i zabawy logiczne o sztuce dla dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kalbarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 5, s. 19-22.[Scenariusz]
 30. Sztuka daje ukojenie / Izabela Kamińska // Życie Szkoły. - 2021, nr 9, s. 19-21.[Zawiera pomysły na ciekawe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej dla klas I-III]
 31. Sztuka jako terapia / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 7, s. 26-29.[Scenariusz zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki]
 32. Taniec i choreoterapia we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 36-40.
 33. Taniec w wychowaniu młodego pokolenia / Katarzyna Korzeniewska-Killo // W : Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 227-244.
 34. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 17-20.
 35. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39.
 36. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć / Beata Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 6, s. 22-24.
 37. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi słabowidzącymi w wieku przedszkolnym / Marta Janeczko-Czekirda // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 8, s. 14-23.
 38. Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi / Marta Florkiewicz-Borkowska // Życie Szkoły. - 2022, nr 6, s. 24-26.
 39. Zajęcia z arteterapii: scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-25.

Oprac. Anna Stępkowska