integracja sensoryczna

 

Integracja sensoryczna

   Termin „integracja sensoryczna” po raz pierwszy został użyty w 1902 roku w Anglii przez Ch. Scheringtona. Na przestrzeni lat był różnie definiowany. Obecnie integracja sensoryczna to „proces  organizacyjny docierających do ciała informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłowych, tak by mogły być wykorzystywane w celowym kończącym się sukcesem działaniu. Podczas tego procesu współpracuje ze sobą wiele struktur mózgu, które otrzymane informacje rozpoznają, organizują, rejestrują i łączą ze sobą w taki sposób, że osoba może reagować odpowiednio do wymagań otoczenia”[1].  

   Opracowane zestawienie zawiera publikacje wydane w latach 2015-2022 i dostępne w MiGBP w Grodkowie. Składa się z 57 opisów bibliograficznych uporządkowanych alfabetycznie i oznaczonych sygnaturą (pozycje zwarte).

Książki :

 1. Autyzm : ćwiczenia dla dzieci : 50 zadań wzmacniających pewność siebie i kształtujących umiejętność komunikacji / Puja Trivedi Parikh ; ilustracje Sean Sims ; przekład Juliusz Okuniewski. Wydanie I. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. M 043718
 2. Autyzm w czasie pandemii : wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie / Temple Grandin, Carol Stock Kranowitz, Tony Attwood, Carol Gray i 30 innych ekspertów ; przekład: Juliusz Okuniewski, Katarzyna Masłowska, Emilia Skowrońska. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2020. M 043596
 3. Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów / Maria Kuleczka-Raszewska. Warszawa : Difin, 2019.  M 043734
 4. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. M 043256, M 043273
 5. Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich / Jacek Szmalec. Warszawa : "Difin", 2019. M 043728
 6. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska ; Kinga Wagh. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. M 043126
 7. Jak wspierać rozwój przedszkolaka? / Monika Sobkowiak. Warszawa : Edgard, 2019. M 043523
 8. Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością : ruch i rozwój / redakcja naukowa Jacek Smalec. Wydanie 1. Warszawa : Difin, 2021. M 043713
 9. Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. M 043540
 10. Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / redakcja naukowa Anna Prokopiak. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. M 043717
 11. Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców i specjalistów / Bill Nason ; przekład Aleksandra Haduła. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. M 043191
 12. Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały / Elżbieta Konopacka. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2019. M 043423
 13. Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć / Elżbieta Konopacka. – Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2019. M 043424
 14. Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. – Wyd. 2. Gdańsk : “Harmonia”, 2017. M 043143
 15. Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : "Difin", 2019. M 043727
 16. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; [przekł. Emilia Skowrońska]. Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. M 043180
 17. Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. Warszawa : Difin SA, 2019. M 043426
 18. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. M 043227
 19. Terapia zajęciowa dzieci / Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz. Wydanie I - 2 dodruk. Warszawa : PZWL, 2021. M 043612
 20. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. Wyd. 2 zm. Kraków : "Impuls", 2005. M 041950, M 041994
 21. Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019. M 043328
 22. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Wydanie VII. Kraków : "Impuls", 2021. M 043575
 23. Widzę, słyszę, czuję... : zabawy aktywizujące zmysły kilkulatków / Aneta Winczewska. Gdańsk : "Harmonia", 2018. M 043339
 24. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. Wyd. 3 popr. i uzup. Kraków : "Impuls", 2019. M 043393
 25. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2016. M 043229
 26. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby uzdrowić / Agnieszka Kozdroń. Warszawa : Difin, 2015. M 042976
 27. Żłobek : wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2021. M 043577

Artykuły w czasopismach:

 1. Aktywności rozwijające sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej dzieci w wieku przedszkolnym / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 6, s. 22-25.
 2. Alfabet sensoryczny / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 6, s. 29-32. [ Zaburzenia SI ]
 3. By zmysły nas nie okłamywały, potrzebują integracji : o zajęciach ruchowych, które wspomagają rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej dziecka / Anna Komar // Życie Szkoły. - 2020, nr 8, s. 4-8.
 4. "By zmysły nie prysły" : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka / Anna Komar // Życie Szkoły. - 2020, nr 3-4, s. 67-69. [ Terapia, ćwiczenia ]
 5. "By zmysły nie prysły" : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka. Cz. 2 / Anna Komar // Życie Szkoły. - 2020, nr 5, s. 18-19.
 6. Czy każdy niejadek ma zaburzenia integracji sensorycznej? / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 7, s. 17-19. [ Wybiórczość pokarmowa ]
 7. Dyktando plastyczno-sensoryczne - czyli wsparcie najmłodszych uczniów / Anna Rybacka-Nikiel // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 7-8, s. 49-51. [ Dyktando, zabawa logopedyczna ]
 8. Dzieci z zaburzeniami SI w przedszkolu - co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 10, s. 12-15.
 9. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 6, s. 37-40.
 10. Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2022, nr 5, s. 42-44.
 11. Jak wspomagać rozwój percepcyjno-motoryczny dzieci z symptomami zaburzeń uczenia się? / Adriana Kloskowska // Życie Szkoły. - 2021, nr 5, s. 40-44.
 12. Jesień, jesień na dworze : scenariusz zajęć wspierających integrację wielozmysłową dla dzieci starszych / Joanna Fronczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 8, s. 56-58. [Zajęcia muzyczno-ruchowe, zabawa dydaktyczna]
 13. Kręci się, spada, buja w obłokach / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 7, s. 14-17. [ Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dziecka w wieku przedszkolnym, przykłady zabaw i zajęć ]
 14. Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły / Adriana Kłoskowska // Życie Szkoły. - 2021, nr 4, s. 27-34.
 15. Polisensoryczna aktywność plastyczna dzieci / Anna Parakiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 3, s. 4-9. [ Przykłady zastosowania mas plastycznych do wykorzystania podczas plastycznej polisensorycznej aktywności dziecka ]
 16. Pomysły na zajęcia wspierające integrację sensoryczną / Alicja Michalik, Anna Parakiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 10, s. 16-25. [ Scenariusz ]
 17. Przestrzeń przedszkolaka - jak wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 10, s. 12-15.
 18. Rola zmysłów w uczeniu się dziecka : integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 5, s. 4-10.
 19. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Parakiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 59-64. [ Zabawa sensoryczna, ćwiczenia, scenariusz]
 20. Świat zmysłów - prawdziwy Mały Detektyw widzi, słyszy, czuje i wącha! / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 4, s. 36-42.
 21. Trudności dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 3, s.19-20. [ Nadwrażliwość wzrokowa, zaburzenia SI ]
 22. Uczeń wyjątkowo wrażliwy / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2017, nr 6, s. 17-23.[ Zawiera załącznik : Jak współpracować z nadwrażliwcem? ]
 23. Uwarunkowania zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka i ich objawy / Barbara Cygan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 2, s.11-19. [ Dotyk, nadwrażliwość, dyspraksja ]
 24. W krainie zmysłów i wyobraźni : czyli jak kąciki manipulacyjne i pomoce sensoryczne wpływają na rozwój dziecko w wieku przedszkolnym / Urszula Krakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 10-11.
 25. W świecie zmysłów, czyli jak usprawniać integrację sensoryczną uczniów / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 42-47.
 26. Wybiórczość pokarmowa / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. - 2019, nr 8, s. 26-30.[Nadwrażliwość, podwrażliwość, odżywianie]
 27. Zabawy rozwijające zmysł dotyku / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 8, s. 14-16.
 28. Zabawy wspomagające rozwój integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4-5, s. 55-57.
 29. Zabawy z piłkami jako sposób na wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 3, s. 11-13.
 30. Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic / Marta Baj-Lieder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 6-11.

Oprac. Anna Stępkowska.

 

[1]     Szmalec J. : Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich. Warszawa : "Difin", 2019, s. [243].