baner kult dostepna

 

Z początkiem maja br. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie rozpoczęła przygotowania do realizacji projektu „Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym”, który realizowany będzie do końca września br. Zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do narodowych zasobów kultury dzieciom ze szczególnych potrzebami rozwojowymi oraz ich opiekunom - mieszkańcom miasta i gminy Grodków. Uczestnicy to dzieci głównie ze spektrum autyzmu (7-19 lat) oraz ich opiekunowie (rodzice lub dziadkowie). Dostęp do kultury blokuje im miejsce zamieszkania, aspekt finansowy, w przypadku opiekunów również konieczność sprawowania ciągłej opieki nad dziećmi, zapewniania im odpowiedniej terapii. Ponadto znalezienie oferty zajęć kulturalnych odpowiednich dla osób ze szczególnymi potrzebami jest w mniejszych miejscowościach utrudnione. Tylko duże ośrodki miejskie realizują tego typu zajęcia, dlatego niniejszy projekt oferuje wszystkim uczestnikom udział w 4 rodzajach rodzinnych warsztatów edukacyjnych w wybranych instytucjach kultury (Opole, Wrocław), a rodzice lub dziadkowie pojadą na wybrany spektakl do teatru (Wrocław).

Zaplanowane aktywności mają również za zadnie sprzyjać integracji społecznej dzieci w nich uczestniczących, a także ich rodzin. Realizacja zadania ma się również przyczynić do wyrównania szans społecznych oraz do stworzenia uczestnikom możliwości wszechstronnego, satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym.

Pozyskiwanie w/w beneficjentów odbędzie się we współpracy z partnerami projektu tj. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Grodkowie. Codzienna praca tych instytucji z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz stały kontakt z ich opiekunami, pozwoli dokonać tego sprawnie.

Wszystkie zaplanowane zadania mają również umożliwić pracownikom biblioteki uczestniczenie w zupełnie nowym rodzaju aktywności zawodowych, które zdecydowanie wykraczają poza dotychczasową codzienność. Celem projektu jest podejmowanie przez bibliotekę współpracy z nowymi odbiorcami, którzy mają zróżnicowane potrzeby, co jednocześnie poszerza ofertę biblioteki o nowe propozycje.


 kult dostepna 01

Pierwszy wyjazd tematyczny w ramach projektu „Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym” za nami. 14 czerwca Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zaprosiła uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie z rodzicami/opiekunami do zwiedzania Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Spacerując alejkami skansenu, wśród zabytkowych, drewnianych zabudowań uczestnicy wyjazdu poznali warunki życia ludności wiejskiej w XVIII i XIX wieku. Zwiedzili wnętrza chałup wyposażonych w oryginalne sprzęty, meble i narzędzia. Dzieci obejrzały piękny, drewniany kościół z Gręboszowa, stare spichlerze, sklep wiejski, młyn wodny, zagrodę rybaka, kuźnię i wiejską szkołę.

Głównym celem naszej wycieczki były jednak warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak ważna była rola chleba w życiu człowieka. Zapoznały się ze zwyczajami związanymi z jego wypiekiem. Mogły też na własne oczy zobaczyć w jaki sposób mielono zboże dawniej i dziś. Atrakcją były narzędzia używane podczas wypieku chleba.

Uwieńczeniem tych warsztatów były zajęcia praktyczne, podczas których dzieci oraz ich opiekunowie samodzielnie przygotowali bułeczki, precelki, rogaliki do wypieku w starym piecu z Rudziczki. Na koniec każdy miał okazje poczęstować się świeżo upieczonym chlebem. Muzeum Wsi Opolskiej to urokliwe miejsce. Mamy nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci uczestników naszego projektu.

GALERIA ZDJĘĆ < KLIK>

Projekt realizowany w ramach zadania „Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


20 czerwca odbyła się kolejna wycieczka do świata kultury zorganizowana przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im. Józefa Elsnera w Grodkowie w ramach projektu „Kultura do działań specjalnych - udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym”.

Spacerując przez muzealne galerie nasi uczestnicy dowiedzieli się jakie są różnice pomiędzy obrazem, rzeźbą a płaskorzeźbą. Dodatkowo, aby tą wiedzę jeszcze bardziej ugruntować dzieci wykonały mały eksperyment z plasteliny. Dzięki niemu mogły na własne oczy zobaczyć jak rzeźba przemienia się w płaskorzeźbę a następnie przy pomocy drewnianego walka tworzy obraz.

Po Muzeum Narodowym we Wrocławiu oprowadził nas przewodnik pan Sławomir Ortyl, który bardzo ciekawie opowiadał nam o skarbach sztuki ukrytych w muzeum. Mogliśmy zobaczyć zbroję samuraja, obraz, który ruszał oczami, stroje dawnej epoki, zabytkowe rzeźby, naczynia i elementy wyposażenia .

Niezwykłe skupienie na twarzach dzieci było widać podczas koncertu orkiestry aniołków w sali rzeźby Johanna Georga Urbansky’ego.

Mamy nadzieję, że warsztaty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wzbogacą naszych uczestników w wiedzę na całe życie.

002

Galeria zdjęć : <klik>

Oprac. Anna Stępkowska

Agnieszka Dzierżypolska