W pracy bibliotek publicznych biblioterapia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie w zakresie biblioterapii oparta jest na współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 2 w Grodkowie, Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 w Grodkowie. Biblioterapia jest formą pracy pedagogicznej, wykorzystującą terapeutyczne wartości literatury.
W dniach 14-16 stycznia br. naszymi gośćmi były przedszkolaki z grup: 3, 4, 7, 8, 11 i 12 wraz z wychowawczyniami. Tematem głównym zajęć było uwrażliwienie dzieci na los starszego człowieka oraz wyrobienie postawy szacunku dla osób starszych. Dzień Babci i Dzień Dziadka, który niedługo obchodzimy był do tego wspaniałą okazją. Każde z dzieci miało okazję opowiedzieć o tym, co lubi robić z Babcią i jak spędza czas z Dziadkiem. Głośne czytanie opowiadania „Klątwa Niecierpka, czyli o tym, jak Róża była niemiła” pozwoliło przypomnieć najmłodszym wszystkie „magiczne słowa” jakie znają, ponieważ kulturalny wnuczek i wnuczka to duma i radość dziadków.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i wychowawczyniom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy ponownie za miesiąc na kolejne spotkania biblioterapeutyczne.

Zajęcia biblioterapeutyczne z dziećmi

 

Więcej zdjęć na naszym Facebooku (kliknij TUTAJ)