Czy jeszcze ktoś zastanawia się nad tematem pracy magisterskiej, licencjackiej? A może poszukuje materiałów do opracowania specyficznych trudności w uczeniu się? Kolejne aktualne zestawienie dla studentów dotyczy problemu dysleksji.

Bibliografia została sporządzona na podstawie zbiorów MiGBP w Grodkowie. Zestawienie zawiera 75 publikacji, stanowi wybór literatury za lata 2004 – 2020.

Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach, pozycje oznaczone zostały sygnaturą.

 

Wydawnictwa zwarte :

  

 1. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska- Cylulko. Kraków : "Impuls", 2011. - M 042660 

 1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz ; [rys. Agata Fuks]. Wyd. 2.Kraków : "Impuls", 2005. - M 042095

 2. Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; red. nauk. Jan Kaiser ; tł. Marek Binder, Anna Jarmocik, Michał Kuniecki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 000-073716-00-0

 3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis , Eldon M. Braun ; przekł. z ang. Monika Hartman . Poznań : "Zysk i S-ka", 2006. - M 042060

 4. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. Kraków : "Impuls", 2011. - M 042664

 5. Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.- M 043256, M 043273

 6. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - M 042839

 7. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz , Ewa Wysocka .Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2006. - M 043245

 8. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. z ang., Robert Waliś .Warszawa : K.E. Liber", 2005. - M 041971

 9. Dysleksja : teoria i praktyka / redakcja naukowa Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przeł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - M 042193

 10. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. Gdańsk : Harmonia, 2011. - M 043270

 11. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / red. Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń. Gdańsk : "Harmonia", 2005. - M 042170

 12. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Wyd. 2. Kraków : Impuls, 2006. - M 042097

 13. Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - s. 93-108. - M 042665/IV

 14. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond; [tł. Ewa Klimas-Kuchtowa]. Kielce : Wydawnictwo Jedność , 2004. 000-080345-00-0

 15. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2017. - M 043127

 16. Jak wspierać dziecko w nauce : niezbędnik aktywnego rodzica / Małgorzata Taraszkiewicz [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - M 042758

 17. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004. - M 041721/II, M043234/II

 18. Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. [z niem.] Urszula Szymanderska. Łódź : JK, 2006. - M 042021, 000-073681-00-0

 19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole : zasady organizacji, przykłady praktycznych rozwiązań, pytania i odpowiedzi, narzędzia / [Marzenna Czarnocka]. Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, copyright 2016. - M 043130

 20. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Erica, 2015. - M 042981

 21. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczy-ciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska.

  Warszawa : "Difin", 2014. - M 042953

 22. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; [et.al.] Wanda Bandura-Madej. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. - 000-076070-00-0

 23. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Wyd. 1., 2. dodr. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - M 042940

 24. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - M 043310

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się : niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła. Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2019. - M 043348

 2. Terapia pedagogiczna. T.1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red.nauk. Ewa Małgorzata Skorek. Wyd.2. Kraków : "Impuls", 2005. - M 041784/I

 3. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. Warszawa : Difin, 2018. - M 043350

 4. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. Kielce : "Jedność", 2010. - M 042606, M 042607

 5. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksandra Maciarz. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - M 043227

 6. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - M 042897, M 042924, M 042925

 7. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. Warszawa : "Difin", 2011. - M 042823

Artykuły z czasopism :

 1. "Bracia miejsca" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka

  Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. IV-VI.

 2. Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska. Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 52-57.

 3. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń. - Bibliogr. Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 20-25.

 4. Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak. Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 39-45.

 5. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak. Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46.

 6. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz. Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-35.

 7. Dysleksja i ruch / Kinga Bulińska. Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 38-40.

 8. Dysleksja u dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska. Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106.

 9. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska. - Bibliogr.

  Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56.

 10. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska. Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10.

 11. Efektywna nauka dzieci z dysleksją / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2018, nr 11, s. 35-37.

 12. "Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja" - co sądzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb. Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-II.

 13. Jak rozwinąć umiejętności uczenia się dzieci z dysleksją? / Edyta Szczepkowska.

  Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 26-30.

 14. Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak. Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 68-70.

 15. Kolorowa ortografia / Hanna Kurka. Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 23-27.

  [Zawiera przykłady zabaw ortograficznych].

 16. Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak. Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16.

 17. Metody treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk. Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 65-68.

 18. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka. Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42.

 19. Multimedialne potyczki z dysleksją / Małgorzata Drozdowska. Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 12-14.

 20. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb. Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV.

 21. Orientacja w czasie - pory dnia / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2018, nr 6, s. 33-38.

 22. Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski. - Bibliogr. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 29-32.

 23. Pomóż dziecku poprosić o pomoc / Karolina Morawska. Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 28-30.

 24. Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz. Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 2-5.

  [Dziecko niepełnosprawne, niedostosowane społecznie, dziecko z trudnościami w nauce, uczeń bez zdecydowanych zainteresowań, uczeń zdolny, dyslektyczny].

 25. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek. Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108.

 26. Przedszkolak a ryzyko dysleksji / Małgorzata Łoskot. Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 6, s. 40-44.

 27. Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb. Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, dod. "Wkładka Metodyczna" , s. I-IV.

 28. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka. Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 8-12.

 29. Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania / Edyta Szczepkowska.

  Życie Szkoły. - 2016, nr 10, s. 23-29.

 30. Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności pisania / Edyta Szczepkowska.

  Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 26-32.

 31. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych : metody wsparcia / Justyna Cieślińska. Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 26-29.

 32. Trudności w nauce wychowanków domów dziecka / Arleta Zysko. Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 15-19.

 33. Trudności z określaniem pory roku / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2018, nr 3, s. 33-41.

 34. Trudności z zapamiętaniem nazw miesięcy / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2018, nr 5, s. 38-41.

 35. Wczesna diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV.

 36. Wielostronne nauczanie i uczenie się u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb. Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-V.

  [Zawiera scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją rozwojową. Temat: Głoski dźwięczne i bezdźwięczne w języku polskim].

 37. Wiem i muszę pomóc / Leokadia Wiatrowska. Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 11-15.

 38. Wyrazy maksi i wyrazy mini / Barbara Zakrzewska. Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 27-31.

  [Terapia dysleksji].

 39. Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2017, nr 9, s. 21-27.

 40. Zaburzenia percepcji wzrokowej / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 17-23.

 41. Zaburzenia procesu lateralizacji / Edyta Szczepkowska. Życie Szkoły. - 2017, nr 5, s. 23-32.

 42. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Kupis-Krasowicz. Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 84-94.

 43. Znaczenie diagnozy / Bożena Odowska-Szlachcic. Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 44-49.

 

oprac. Anna Stępkowska