logot proj pszczoly

Projekt realizowany w ramach operacji pn.: "Zwiększenie świadomości roli pszczół wśród mieszkańców gminy Grodków w oparciu o regionalną historię pszczelarstwa" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Wystawa „Pszczoły“

 01

 

Eksponaty do wystawy

02

 

Postumenty

003

 

Zestaw nagłośnieniowy

04

 

Materiały do zajęć plastycznych

005

 

Głowica do przypinek i komponenty

006

 

Cykl spotkań z pszczelarzem

007 

loga 680

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn.: "Doposażenie bibliotecznych pomieszczeń ekspozycyjnych w Grodkowie oraz organizacja działań przybliżająca mieszkańcom Gminy Grodków dziedzictwo historyczne i kulturowe " mająca na celu: "Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Działu Edukacji Regionalnej, zorganizowanie wystaw, Miejskiej Gry Turystycznej, wydanie publikacji "Grodków na starych pocztówkach ze zbiorów MiGBP".

Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

 

007 net

001 net

002 net

003 net

004 net

006 net

ksiazka

wystawa