Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie

Zwroty zastosowane w informacji:
Biblioteka - oznacza Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grodkowie oraz jej 4 filie.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej jednym z celów wskazanych w tym informatorze.

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie, z siedzibą Rynek 1, 49-200 Grodków, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie. Strona internetowa: bibliotekagrodkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dla Biblioteki jest Radca Prawny Agata Wagner. Użytkownik może skontaktować się z nim za pośrednictwem:
- poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „RODO”,
- poczty elektronicznej, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobo-wych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Biblioteka przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawę o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach :

a) wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,
b) w celach statystycznych,
c) realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i infor-macyjnych ogółu społeczeństwa,
d) zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,
e) kierowania oferty marketingowej przez Bibliotekę Główną i jej filie.

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.
Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w pkt. a-c, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
W odniesieniu do osoby małoletniej (powyżej lat 13), przesyłanie informacji marketingowej oraz zaproszeń na wydarzenia będzie następować po akceptacji odpowiednich klauzul zgód, które tego dotyczą.

4. Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę:
- przeniesienie danych do archiwum.
- badania historyczne i naukowe
- audyt lub postępowania wyjaśniające.

5. Biblioteka może przetwarzać następujące dane :
- Imię i nazwisko.
- Pesel.
- Adres korespondencyjny
- Nr telefonu.
- Adres e-mail.
- Nr karty bibliotecznej.
- Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

6. Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów :
- na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- na podstawie pisemnej zgody Użytkownika,
- na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.

7. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece regulaminów i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Użytkownika.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym, jeśli nie posiada zobowiązań wobec Biblioteki. 
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną. Cofnięcie zgody przez Użytkownika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.