Daniela Koenigsberg przyjęta do pracy w bibliotece 15.02Dziś żegnamy Panią Danielę Koenigsberg, bibliotekarkę, która pracowała w grodkowskiej bibliotece 43 lata.

Rozpoczęła pracę na początku 1953 roku. Wtedy biblioteka publiczna od ponad roku działała w nowych pomieszczeniach przy ulicy K. Świerczewskiego (obecnie ulica F. Chopina). Właściwie współtworzyła ta bibliotekę pod czujnym okiem kierownik, p. Marii Kasparek.

Była wieloletnim instruktorem, wtedy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodkowie.

Tak wspominała początki swojej pracy: ”Pierwszą podróż służbową odbyłam w towarzystwie p. Stanisława Jachniewicza, pracownika referatu kultury. Najtrudniej było dotrzeć do części południowej powiatu: Maciejowic, Kamiennika. Moja podróż służbowa rozpoczęła się od wyjazdu pociągiem o 7-mej rano do Otmuchowa. Tam też należało wstąpić do restauracji, żeby posilić się przed następnym etapem podróży. W restauracji był bardzo skromny wybór dań: zjeść mogliśmy jedynie gotowaną słoninę z chlebem. Nie wyrażałam entuzjazmu do spożycia takowej potrawy, ale na słowa p. Jachniewicza „w podróży służbowej je się wszystko”- bez sprzeciwu spałaszowałam wszystko”. Następny etap podróży odbyliśmy na rowerach, przez Janową, Gaworowice do Kamiennika. Droga powrotna prowadziła tą samą trasą. Do domu wróciłam o godz. 21.40”.

Jako instruktor specjalizowała się w „zakresie czytelnictwa dziecięcego i pracy oświatowej z dziećmi”. Szkoliła bibliotekarzy w tym właśnie zakresie na seminariach organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Kiedy w bibliotekach wyodrębniono księgozbiór dziecięcy, została kierownikiem Oddziału dla Dzieci i Młodzieży naszej biblioteki. Przez całe swoje zawodowe życie pracowała właśnie z dziećmi młodzieżą. Swój czas i energię poświęcała także pracy społecznej, działając w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w sekcji „opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym”, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w sekcji „wychowanie w trzeźwości”, gdzie jako sekretarz zarządu organizowała prelekcje i odczyty.

Była niezwykle ceniona w naszym środowisku. W 1978 roku otrzymała odznakę „Zasłużony Opolszczyźnie”, w 1981 roku „Zasłużony Działacz Kultury”, a w 1987 roku „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za pracę społeczną i zawodową".

Pani Daniela pozostanie w naszej pamięci, jako dobry człowiek, zawsze uśmiechnięty, życzliwy i chętny do pomocy.

 

2000 lub 2002r

Pani Daniela (druga z prawej) w gronie koleżnek

spotkanie

14 października w naszej bibliotece odbyło się drugie spotkanie (z zaplanowanych dziesięciu) w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. To program profilaktyczny, ukierunkowany na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym z dziećmi i młodzieżą. Jego zasadniczym celem jest zatem wspieranie opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z podopiecznymi, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.
W trakcie warsztatów uczestnicy mogą skorzystać z literatury pedagogicznej przygotowanej pod kątem realizowanego programu, który bazuje m. in. na cyklu książek Adele Faber i Elaine Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwszej rodziny” i inne.
Organizatorem warsztatów psychoedukacyjnych jest Urząd Miejski i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie, a prowadzą je certyfikowane trenerki Anna Nowacka i Marta Habrych.

6 października w PSP w Gnojnej odbyło się spotkanie dla rodziców pn. „Terapeutyczna moc książki”. Gościem była Pani Agnieszka Dzierżypolska, bibliotekarka i biblioterapeutka pracująca na co dzień w filii bibliotecznej w Kolnicy. Pani Agnieszka w niezwykle ciekawy sposób opowiadała o roli książki w rozwoju dzieci i młodzieży oraz przedstawiła wiele korzyści płynących z czytania. Zaprezentowała również cały szereg mądrych, pięknych, ale i dających ukojenie w trudnych chwilach książek, po które warto sięgnąć.
Omawiała poszczególne pozycje z lekkością, a jednocześnie w bardzo atrakcyjny i interesujący sposób. Przedstawiła jak za pomocą odpowiedniej literatury pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami, problemami, a także w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy.

Spotkanie zorganizowane było dzięki współpracy PSP w Gnojnej z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Grodkowie i realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym udział bierze nasza szkoła.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Agnieszce za cudowne spotkanie i wiele mądrych rad.

PSP W Gnojnej

001

W poniedziałek 12 października w naszej bibliotece spotkali się pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi z gminy Grodków i Olszanka. Organizatorem zebrania nt. Wizerunek doradcy zawodowego / pedagoga w opinii badanych uczniów była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie a prowadzącym dr Witold Pietruk – doradca zawodowy.

Spotkanie będące wynikiem wzajemnej współpracy biblioteki i poradni, było okazją do promocji naszych zbiorów z zakresu poradnictwa zawodowego, planowania kariery, coachingu.

Maria Montessori (1870- 1952) – włoska lekarka, pedagog, twórczyni nowatorskiej metody pedagogicznej (Metoda Montessori). Pedagogika Montessori jest alternatywną formą edukacji dziecka, która kładzie nacisk na swobodny rozwój dziecka. Podstawową formą jest tu zabawa i zdobywanie indywidualnych doświadczeń przez dziecko. Montessori protestowała przeciwko metodom, które mocno wykraczały poza naturę dziecka i jego potrzeby. Uważała, że ruch i ciekawość świata zabijane są przez przymus i bezruch szkolny. W tym roku obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin Marii Montessori.
Prezentowane zestawienie zawiera 42 pozycje za lata 2000-2020, zostało opracowane na podstawie zbiorów MiGBP w Grodkowie. Materiał w układzie alfabetycznym z podziałem na książki (zaopatrzone sygnaturą) i czasopisma.

Część pierwsza oferty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zawierała książki (dostępne w naszej bibliotece) z zakresu pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. W części drugiej chcemy zwrócić uwagę na zabawy, ćwiczenia, zajęcia relaksacyjne, które można wykorzystać do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.