Najsilniej rolę ojca w wychowaniu dziecka podkreśla twórca psychoanalizy - Zygmunt Freud. To on mawiał : „Nie potrafię wskazać na żadną potrzebę dzieciństwa równie silną, jak potrzeba opieki ojca”. Podkreślał również wpływ miłości ojcowskiej na najważniejsze płaszczyzny zachowania dziecka : rozwój moralny, umysłowy, a także rozwój orientacji płciowej.

Przygotowane zestawienie bibliograficzne zawiera literaturę z lat 2006-2020 dostępną w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie.

Academica logo 360x106

 

Z niemałą satysfakcją informujemy, że MiGBP w Grodkowie przystapiła do systemu ACADEMICA. System ten udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, do których od teraz można uzyskać dostęp w naszej czytelni. Publikacje objęte prawem autorskim są dostępne na dedykowanym terminalu. 

Z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet, poprzez stronę academica.edu.pl, możliwe jest wyszukiwanie publikacji udostępnianych przez CWPN Academica, sprawdzanie ich dostępności, składanie rezerwacji oraz korzystanie z publikacji należących do domeny publicznej lub do których rozpowszechniania w sieci Internet Biblioteka Narodowa jest uprawniona na podstawie odrębnych umów (licencji).

Głównym celem systemu ACADEMICA jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji w postaci cyfrowej.

Wszystkich zainteresowanych tym dodatkowym źródłem wiedzy zachęcamy do kontaktu z nami i do zapoznania się ze stroną www projektu.

Przypominamy także, że jest to już kolejny (obok IBUK i Legimi) cyfrowy zasób, który udostępniamy naszym czytelnikom.