W świecie ogromnych zmian - również tych na rynku pracy, wybór zawodu, ścieżek kształcenia przebiega inaczej niż przed okresem transformacji społeczno-kulturowej. Decyzje edukacyjno-zawodowe nie zawsze są podejmowane przez młodzież racjonalnie ze względu na brak odpowiedniego przygotowania. Wiedzę w tym zakresie czerpią często z telewizji, internetu, mody, szkoły czy porad udzielanych przez członków rodziny, znajomych. Dlatego wzrasta zainteresowanie szeroko pojętym doradztwem zawodowym oraz pracą dydaktyczną doradców zawodowych w szkołach, poradniach.
Przygotowane zestawienie zawiera literaturę wydaną w latach 2005-2020 dostępną w MiGBP w Grodkowie.

Najsilniej rolę ojca w wychowaniu dziecka podkreśla twórca psychoanalizy - Zygmunt Freud. To on mawiał : „Nie potrafię wskazać na żadną potrzebę dzieciństwa równie silną, jak potrzeba opieki ojca”. Podkreślał również wpływ miłości ojcowskiej na najważniejsze płaszczyzny zachowania dziecka : rozwój moralny, umysłowy, a także rozwój orientacji płciowej.

Przygotowane zestawienie bibliograficzne zawiera literaturę z lat 2006-2020 dostępną w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie.